* 2. 8. 1899 Josef Hrubý

18.09.2019 12:57

– zakládající člen KSČ. Koncem 20. let 20. století patřil do

                         skupiny mladých, radikálních komunistů (takzvaní Karlínští kluci), kteří do

                         ovládli vedení KSČ po nástupu Klementa Gottwalda. Na V. sjezdu KSČ se stal

                         členem politbyra. Patřil k radikální skupině, která zleva kritizovala i K. 

                         Gottwalda. V parlamentních volbách v roce 1929 se stal poslancem za KSČ.

                         V květnu 1931 jménem poslaneckého klubu KSČ navrhl zrušení „Kubátova

                         zákona“, komunisté se tak prezentovali jako hlavní obhájci trampingu.

                         Za komunistického režimu získal Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu a Řád

                         práce.  /* Broumov/