†20. 1. 1955 Doc. MUDr. Václav Čedík – Antar

27.01.2020 14:05

– woodcrafter; od roku 1923 členem

                          Kmene Synové Luny v Benešově. Kmen založili Josef Kozák, Antonín Škvor,

                          Jan Pecků a V. Antušek, později přistoupili V. Čedík, Václav Brejška

                          a Václav Kraus.

                          Po roce 1926, když je osobně navštívil P. Koudela a v mnohém uvedl na

                          správnou cestu, uspořádali nábor nových členů propagační výstavkou svých

                          prací a jinými doklady ze svého života ve výloze obchodu, vzrostl jejich počet

                          na 24 členů. Začínají si říkat Antares - Kmen Antarův, podle svého náčelníka

                          V. Čedíka - Antara. Odešli s P. Koudelou z LLM, aby založili ISAW.  

                          Působil jako redaktor a publicista časopis Slunce (ISAW), od 7. 4. 1929 člen

                          ústředního výboru ISAW (Junáci Přírody a Práce);

Jako student, spolu s jinými vydával satirický časopis Plivas, Tehdy také           

                          napsal obsažnou divadelní revui "Let do vesmíru", která se dostala se do

                          rukou Voskovce a Wericha a E. F. Buriana, kteří ji však neuznali. Se slzami

                          v očích ji pak spálil. Psal také proslovy pro Recidak, kde spolupůsobil

                          Vítězslav Nezval, jehož představení se konala v budově bývalého divadla

                          Dada na Slupi. Působil také v Akademickém klubu. Odchodem do Prahy

                          činnost benešovské skupiny ISAW stagnovala, až zanikla.

                          psychiatr, předseda Svazu čs. lékařů;