*20. 12. 1901 František Křížek – Franta (T. O. Hvězdičky, T. O. Skagway, Spojené osady brdské - SOB)

06.12.2016 09:43

– člen čtrnáctičlenné delegace Trampských obranných výborů

                           (TOV), která odjela do SSSR 7. 7. 1931 (viz Tramp č. 27 – 16. 7. 1931);

                           komunistický novinář a redaktor (kladenská Svoboda poté Rudé právo 1929

                           - 1938) a redaktor;