*21. 1. 1921 Ing. Břetislav Škaroupka (Brno) – Šrám

28.12.2015 17:31

– skaut a woodcrafter; 1938 vedl

                          skautské tábory; 1945 účast v Pražském povstání, zranění, vyznamenán

                          křížem Za vlast III. stupně; 1948 byl zvolen zemským místonáčelníkem

                           Junáka; 1946 - 1970 vedl Jesenickou lesní školu, spolupracoval se slovenskou

                          LŠ, 1968 na III. junáckém sněmu zvolen členem náčelnictva chlapeckého

                          kmene; 1970 - 1989 činnost ve Svazarmu ve skautském duchu, organizace

                   vůdcovských kurzů, LŠ, vydavatel skautských samizdatů tzv. Šrámizdat – 68

                   titulů