*21. 1. 1965 Mgr. Jiří Adamovič, CSc. – Žralok

27.01.2020 14:07

geolog, publicista;

                          publikace – Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské

                          republiky (spolu s Václavem Cílkem a Radkem Mikulášem, Academia, 2010),

                          Kokořínsko Jak mluví skály (spolu s Jiřím Pillerem, Petr Prášil – Baron,

                          2019)

            absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha, obor geologie

            s cizími jazyky. (1984-1989), specializace: geologie sedimentárních hornin.

            Diplomová práce: Geologická stavba a faciální vývoj kvádrových pískovců

            Kokořínska; aspirantské studium Geologický ústav AV ČR Praha (1998-2001)

                         zaměstnání: 1989 – 1997 Český geologický ústav Praha, odborný asistent,

                         1997 – dosud Geologický ústav AV ČR Praha, vědecký pracovník