*21. 1. 1966 Mgr. Frederik Velinský – Fred

09.04.2021 10:37

absolvent Pedagogické fakulty Univerzity

                          J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, redaktor Českého rozhlasu Sever; Od

                          července 2012 pracuje pro UJEP jako organizátor Café Nobel, publicista  –

                          publikace (s Pavlem Havlíkem) 1419 kytarových akordů 

                          /syn Kapitána Kida/