*21. 10. 1961 Soňa Záchová (provdaná Olšovská, respektive Stříbrná) – Kuře

29.09.2016 10:15

– po

maturitě na gymnáziu v Ostravě-Porubě (1981) začala studovat Střední školu knihovnickou v Brně, ale studia nedokončila. V Ostravě pracovala jako knihovnice (1982–1985), vychovatelka na Středním odborném učilišti železničním (1985–1988) a po mateřské dovolené od roku 1995 jako referentka ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

Debutovala 1978 verši v ostravském Čs. rozhlase. Publikovala v Kmeni, Kulturním měsíčníku (Ostrava), Literárním měsíčníku, Nové svobodě (Ostrava), Moravských novinách, Ostravském kulturním měsíčníku, Ostravském večerníku, Hostu aj.

Psala texty pro skupinu Piknik, prozaička, básnířka – v samizdatu vydala

sbírky - Bez názvu (1979), Člověče stůj! (1979), Úplně mimo (1979), Dopis Černému městu (1980), Přátelství na křídlech ptáků (1980), Soumrak s blue (1980), V zajetí zelených očí (1980);

oficiálně publikovala sbírky – Dopis Černému městu (BB 1984); Nevyřízená korespondence (BB 1987); Milostný dopis (BB 2003).