*21. 2. 1907 Oldřich Kovář ((T. O. Proudy – Svatojánské proudy, Sázava; T. O. Vatra) – pseudonym Oldřich Štefan (na deskách Esta)

01.02.2017 10:48

– typograf; zpěv ve sboru

                          Typografia, havajská kytara a zpěv ve sboru Settleři, operní pěvec - tenor  -

                          zpíval v operetě v Nuselském divadle – Tyláčku, od roku 1938 člen

                          opery Národního divadla; často navštěvoval T. O. Ztracená naděje