†21. 2. 1979 prof. Ján Čaplovič

18.03.2019 10:12

– woodcrafter; historik, etnograf, archeolog, archivář,

                          překladatel a publicista.

                          Pocházel z velmi starého liptovského šlechtického rodu, kterému kdysi                

                          patřila obec Jasenná.

                          Obecnou školu navštěvoval ve Veličnej a v Dolnom Kubíne, studoval na

                          gymnaziích v Liptovskom Mikuláši, Békešskej Čabe a v Dolnom Kubíne,

                          kde v roce 1923 maturoval, pokračoval ve studiu na Teologickej fakulte

                          University Komenského v Bratislave a na universitě v Štrasburgu, potom

                          dějepis a zeměpis na Filozofickej fakulte University Komenského v Bratislave.

                          Působil krátce jako učitel v Nitre, 1931 - 1939 jako tředoškolský učitel,

                          na gymnáziích v Žiline, v Liptovskom Mikuláši, potom v Michalovciach,             

                          Ružomberku, Kremnici, Dolnom Kubíne a v Trstenej.

                          Věnoval se historickému výzkumu Oravy a studiu středověkých kroník,

                          což uplatnil jako autor historicko-etnografického díla Novoť (1979)

                          a spoluautor monografií Veličná (1972) a Dolný Kubín (1986).

                          Zaměřil se takéj na regionální biografický výzkum,

                          sestavil příručku, kterou však vydal až v roce 1990 jeho bratr Pavol pod

                          názvem Portréty dejateľov Oravy. S bratrem objevili na Orave

                          archeologické lokality v Ošvaldovom vrchu, na Mrziačke a na Veľkej Skalici

                          ve Veličnej.

                          Náčelník prvního slovenského woodcrafterského Kmene Hôrni chlapci

                          z Dolného Kubína, který založil roku 1919 společně s třídním prof.

                          M. Seifertem a spolužákem P. Koudelou. Každoročně tábořil se svým kmenem

                          a M. Seifertem ve slovenských lesích. Roku 1922 byl účastníkem prvního

                          tábora u Waldenu v Nízkých Tatrách společně s Jurajem a Balúem. Kmen

                          vedl do roku 1923, kdy začal studovat v Bratislavě.

                          /†Dolný Kubín/