†21. 4. 1967 Ladislav Görlich

11.05.2017 10:03

člen předválečného JLC;

                       zubní lékař a socialistický publicista; po maturitě na I. českém gymnáziu v Brně

                       vystudoval 1912 - 1918 medicínu na Karlově univerzitě v Praze. V letech 1920 

                       - 1921 jeden z představitelů levicového křídla Realistického klubu; v letech

                       1921 - 1928 člen KSČ, vyloučen pro kritiku podřízenosti strany Komunistické

                       internacionále jako protagonista „zinověvovsko-trockistické úchylky“; v roce

                       1921 spoluzakladatel, v letech 1923 - 1925 a 1928 byl předseda Socialistické

                       společnosti; funkcionář Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení 

                       s novým Ruskem a činovník proletářské tělovýchovy. Ve druhé polovině 30. let

                       kritik „moskevských procesů“ a stalinské diktatury vůbec. poté až do 1948

                       politicky činný v  čs. sociální demokracii.

                       Autor řady publikací (Proč roste klerikalismus, 1924; Agrární otázka v ruské

                       revoluci, 1924; T. G. Masaryk a dnešek, 1945; Masaryk a marxismus, 1946;

                       Demokracií k socialismu, 1946).