*21. 5. 1903 Oldřich Nouza

28.06.2018 12:57

pseudonym Jan Houda a šifry on a O. N. fotograf, malíř,

                          grafik, básník, autor literatury pro děti; grafiky, básně a teoretické úvahy

                          publikoval v Linii (České Budějovice), ReDu, Trnu, Trampu, Indexu, Národním

                          osvobození, Jihu (České Budějovice), v Lidových novinách, v Haló novinách,

                          Programu D 34 - 39, U Bloku, Lidové kultuře, Době, v Literárních novinách,

                          v Rudém právu, Kulturní tvorbě, Jihočeské pravdě a Kalendáři Jihočeské

                          pravdy (České Budějovice), Literárním měsíčníku aj.; do roku 1939 maloval

                          surrealistické obrazy, po té se začal se více věnovat básnické tvorbě. Knihy                   

                          – Kornout (BB, kresby, bibliof., 1931, s J. Bartuškou); Rozmluva přes plot          

                          (BB 1939); Z žebrácké brašny (BB 1941); Hymna na náměstí (BB 1947);

                          Srdce budoucího věku (B, bibliof., 1947); Na sluneční stráni (PP pro děti,

                          1954); Chlapec z hradčanských šancí (P pro ml., 1956, pod pseud. Jan Houda,               

                          s V. Kindlem); Cesta ze vsi (BB 1958); Řeka (BB 1962); Z kamene čas (BB

                          1964); Okno do obor (BB 1971).