*21. 6. 1895 Přemysl Pitter ThDr. h. c.

03.08.2020 10:03

 

– evangelický kazatel, radikální pacifista etický

                          a sociální pracovník, redaktor;

                          Založil Milíčův dům na Žižkově (dnes Mateřská škola Milíčův dům).

                          Byl dlouholetým osobním přítelem Miloše Seiferta, který byl jedním

                          z přispěvatelů do časopisu "Sbratření" a mecenášem Milíčova domu

                          (mj. mu odkázal přes 200 tisíc korun). V Milíčově domu fungoval ve 30. letech

                          woodcrafterský kmen, který vedl M. Vavrda za pomoci F. Krcha.

                          Spolupracoval s Ligou čs. woodcrafterů a navštívil woodcrafterský

                          tábor na Samechově  v roce 1935; účastnil se Čotokvy (škola vůdců lesní

                          moudrosti) v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách v roce 1947; Autor

                          woodcrafterského románu Wahů. Březový svitek o srubu přátelství

                          (2005).

                          Po II. světové válce zachránil stovky dětí bez rozdílů národnosti a vyznání

                          při své "Akci zámky". Spolupracovníky měl v mnohých woodcrafterech,

                          mj. M. Vavrdovi, Z. Teichmanovi, V. Trnkovi a především MUDr. E. Voglovi.

                          po roce 1948 emigroval do Německa a poté do Švýcarska;

                          v roce 1991 vyznamenán prezidentem V. Havlem řádem TGM in memoriam