*21. 9. 1928 Doc. RNDr. Miloš Kužvart, CSc.

03.09.2018 13:38

woodcrafter; náčelník Liščího kmene

                          (Praha-Pankrác, 1944 - 1948);

                          vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze. Na této

                          fakultě se na katedře ložiskové geologie zabýval nerudami, zejména

                          mastkem, kaolinem a jíly.

                          geolog, pedagog, publicista – Ghanská cesta (Orbis, 1963), Vyhledávání

                          a průzkum ložisek nerostných surovin (Academia, 1972), Ložiska nerud 

                          (spolu s Ivanem Krausem, Praha: SNTL; Bratislava: Alfa, 1987), Kámen

                          ve službách civilizace (Academia, 1990)