†22. 1. 1966 Antonie Seifertová (rozená Paterová, po druhé vdaná Neumannová, pseudonym Nina Neumannová)

09.04.2021 10:39

vystudovala Učitelský ústav v Praze (1916), studovala na

                          Lékařské fakultě University Karlovy (1918 - 1922); jedna z prvních členek KSČ (1921),

                          redaktorka časopisu Kytice; pod pseudonymem psala knihy pro děti a překládala

                          severskou literaturu;

                          Svatba s woodcrafterem Milošem Seifertem dne 30. 6. 1919 na Magistrátu hlavního

                          města Prahy.

                          Druhým manželem byl malíř a sochař Karel Tomy Neumann – Neklan (1888 - 1966).

                          Její syn Tomislav Neklan (1924 – 1989) byl novinář a pracovník čs. televize.

                          /*Praha/