*22. 3. 1893 Prof. Dr. Václav Živec – pseudonym A. Damar

02.03.2018 13:11

– akademický malíř,

                         woodcrafter; jako člen redakční rady časopisu (3. ročník, 1924-1925)

                         vedl úpravu časopisu Vatra.

                         Malíř, sochař a grafik, odborný publicista, středoškolský a vysokoškolský

                         pedagog. Absolvent rakovnické reálky a Akademie výtvarných umění v Praze.

                         Žák M. Švabinského, J. Preislera a V. Bukovace. V roce 1931 studoval

                         sochařství u F. Bílka v Paříži.

                         Krátce působil jako pedagog reálného gymnasia v Rakovníku, později

                         učitelského ústavu v Hořovicích. Po 2. světové válce vysokoškolský pedagog

                         v Praze.

                         Věnoval se malbě, užitému umění, drobné grafice a metodice kreslení.

                         Ztvárňoval zejména krajinu Podbrdska.

                         V sochařské tvorbě tvůrce Husova památníku v Jincích, válečného památníku

                         v Zahořanech, Smetanova památníku v Berouně a několika pamětních desek.

                         Účastník mnoha výstav. Člen Umělecké besedy. Propagátor loutkových

                         divadel na školách, výrazný loutkový režisér a scénograf. Autor životopisu      

                         Václava Rabase. Korespondence s předními pedagogy čes. pokusných škol

                         L. Švarcem a F. Krchem.

                         katalog autorský - Václav Živec: Výběr z díla (1972)

                         katalogy kolektivní - Katalog 1. výstavy G. U. B. Grafiků Umělecké besedy

                         (1921), Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně (1928),

                         Vlastimil Rada: Soubor obrazů a kreseb, Členská výstava Umělecké besedy

                         (1929), Umělecká výstava spolků S. V. U. Mánes a Umělecké besedy v Praze

                         (1929), Umělecká beseda 1863 - 2003 (2003)

                         /*Beroun/