*22. 3. 1914 Jiří Tadeus

21.03.2019 09:35

– woodcrafter;  zastával funkci vedoucího školského odboru

                          bývalého Krajského národního výboru v Pardubicích, autor příručky

                          Pardubicko (text Tadeus Jirka; ilustrace Josef Mudroch, Pardubice: ONV,

                          okresní komise cestovního ruchu, 1965, 1973);

                         /*Krakov/