†22. 3. 1973 Antonie Bukovanská (rozená Konopásková) – Sylva – Šipka

02.03.2018 13:11

                          původně u Skautů Socialistů pod přezdívkou Sylva, poté woodcrafterka;

                          působila v LLM od roku 1923 jako náčelnice Kmene Vlčích máků z Prahy.

                          Velmi brzo se stala v lize vůdčí osobností a členkou náčelnictva i Rady

                          důvěrníků (1923), účastnila se sněmu, který byl završením tábora ve dnech   

                          5. – 20. 7. 1924 na Ostrově dávné touhy uprostřed Berounky nedaleko 

                          Berouna. 29. 3. 1925 odstupuje z náčelnictva spolu se svým pozdějším

                          manželem K. Bukovanským a náčelníkem P. Koudelou.

                          Spolu se svou sestrou Marií podporovala levicové směřování P. Koudely

                          a Josefa Fišera, ale podobně jako M. Vavrda či K. Bukovanský se postavila

                          proti převratu Isawanů.

                          Od roku 1927 podnikal Jaroslav Šimsa jako náčelník LLM kroky

                          k opětovnému sjednocení woodcraftu v Československu, pro jeho

                          dlouhodobou nemoc došlo ke sjednocení až na podzim 1928.

                          Jako členka náčelnictva sjednocené Ligy československých woodcrafterů

                          zodpovědná za práci pro děvčata byla A. Bukovanská zvolena Radou

                          důvěrníků dne 21. 10. 1928. Slučovací sněm tehdejších dvou

                          woodcrafterských organizací (Ligy Moudrost lesa a Ligy lesní moudrosti)

                          proběhl na Samechově.

                          Do roku 1932 vedla tábory děvčat v Samechově a byla členkou náčelnictva.

                          Po vyloučení jejího manžela K. Bukovanského vystoupila z LČSW v prosinci

                          1932 také.

                          Přidala se k zakladatelům Družstva Walden (M. Vavrda, J. Retka,

                          Teichmanovi) a i nadále vedla letní tábory dívek (Samechov, Nový        

                          Hrozenkov). Např. ve dnech 5. 7. – 20. 8. 1933 vedla kroniku Tábora

                          Probuzení a vedla na něm dívčí kmen spolu s Annou Holickou. V letech 1934 –

                          1935 navštěvuje M. Seiferta v jeho domku v Měchenicích.

                          Cca v letech 1931 – 1951 pomáhá P. Pitterovi ve výchově mládeže z žižkovské

                          periferie v Setonově duchu tj. dětem z Milíčova domu.

                          /manželka K. Bukovanského/