*22. 5. 1899 František Kupka – Jánošík – Jánoš

04.06.2019 10:50

woodcrafter; vystudoval Učitelský ústav

                          v Příbrami. Učil na Volné škole práce v Kladně, na Legii malých v Praze,

                          v Lysolajích aj. Po válce školní inspektor. Od roku 1914 členem PhDr.

                          J. Hořejšího Psohlavců v Příbrami, které později vedl.

                          Zodpovědný redaktor časopisu Vatra (2. ročník, 1923 - 1924).

                          Náčelník LLM v letech 1925 - 1926.

                          Přítel P. Koudely a M. Vavrdy.

                          dne 27. 10. 1990 obdržel nejvyšší skautské vyznamenání Řád Čestné lilie

                          v trojlístku – zlatý stupeň.