†22. 5. 2015 MUDr. Jiří Tilšer /za války Tilscher?/ – Tarka

12.05.2020 10:38

woodcrafter, člen kmene

                          Wahpeton Praha;

                          chirurg a psychiatr, emigroval 1948 do Kanady

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                       30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo, v němž J. Tilšer nepůsobil.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti

                          44 členů. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena.

                          Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž J. Tilšer nepůsobil.

                          Ve dnech 22. - 23. 3. 1947 se konala valná hromada a sněm za účasti 30

                          členů. MUDr. V. Valovič a J. Novák požádali o uvolnění z funkcí v náčelnictvu,

                          s ohledem na pracovní a studijní povinnosti.

                          Sněm poděkoval MUDr. V. Valovičovi za odvedenou práci při obnovení

                          činnosti a udělil mu čestnou hodnost starosta Ligy československých

                          woodcrafterů. Sněm vyslovil J. Novákovi zvláštní uznání a dík za vedení

                          širokého rozsahu ligových záležitostí, agendy nejen vlastní, ale i jiných

                          funkcionářů.

                          Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž J. Tilšer působil jako knihovník.

                          Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                          11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                          akční výbor, v němž už J. Tilšer nepůsobil.