*22. 7. 1907 Jiří Mihule

02.08.2017 13:33

studoval na pražské konzervatoři hru na hoboj a skladbu

                          u K. B. Jiráka; působil jako hobojista v libereckém divadle, poté jako hudevní

                          redaktor v DILIA; kniha - sbírka dopisů Duše trampa, 1931 (hudba, spolu

                          s J. Muchou - Klackem a I. Horným); textař (písně Bu-bu-bu- polka - hudba

                          K. Růžička, Jednu radost mám - hudba K. Kozel, Oči čokoládové - hudba

                          F. Kudrna) skladatel – Sonáta pro hoboj a oktet, Jaro v čechách – pro hoboj

                          a orchestr, Oravskou fantazii pro housle a klavír (1928), Smyčcový kvartet

                          (1937), Předehru (1940), Středověkou suitu (1941), Dechový kvintet (1945),

                          Koncert pro klarinet a orchestr (1953), suitu Rozmarné léto (1955), Májovou

                          suitu (1957); balet Modravá země na libreto Miroslava Bureše