†23. 2. 1966 Bedřich Vrbka – pseudonymy Bedřich Vrbský a Jan Ater

30.01.2016 21:43

– dramatik,

                          spoluautor divadelních her (s Bohumilem Libánským hra U trampského

                          děsa - veselohra o 3 dějstvích, 1936; se Zdeňkem Štěpánkem hra Transport

                          č. 20; s MUDr. Václavem Pyrou hra Život je krátký; s V. Drnákem hra Bloudění

                           Jindřicha od věže; adaptací Jiráskova F. L. Věka byla stejnojmenná hra s

                          pokračováním Václav Thám, jeho komedie Zázračný lékař byla úspěšně

                          zfilmována roku 1933 pod titulem Její lékař); divadelní režisér, dramatik;

                          vystudoval obchodní akademii a byl úředníkem Městské spořitelny pražské,

                          spolupracoval i s Československým rozhlasem a Československou televizí,

                          v roce 1957 získal titul zasloužilý umělec; herec - do roku 1916 hrál

                          amatérsky, spolupracoval s netradičními pražskými scénami: Lyrickým

                          divadlem (1911), Volným divadlem, které sám r. 1912 založil, Uměním lidu

                          (1914) a s Loutkovým divadlem Umělecké výchovy (1916) poté začal hrát

                          profesionálně, zprvu na menších scénách, r. 1919 ho angažuje Karel Hugo

                          Hilar do Městského divadla na Vinohradech, posléze přešel do Městských

                          divadel pražských, kde pak prožil celý herecký i režisérský život, než roku

                          1961 odešel na odpočinek. V 50. letech pohostinsky hrál ve dvou hrách

                          (Živnost paní Warrenové, Ideální manžel) na prknech Národního divadla,

                          ve filmu vytvořil v letech 1913 - 1964 bezmála 60 postav.