*23. 5. 1975 Vojtěch Vaner – Skukum (Liberec)

12.05.2020 10:39

pracuje jako technik nedestruktivního

                          zkoušení; byl tajemníkem neziskové organizace, asistentem v sociálních

                          službách, dělníkem, prodavačem, instruktorem a kontrolorem;

                          absolvoval Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze (kulturní zaměření).

                          prozaik (Trapsavec 1994), časopisecky publikoval prózu a poezii, reportáže

                          a další drobné texty; byl tajemníkem neziskovém organizace, vedl turistický

                          oddíl dětí a mládeže Orion Liberec (spolek Jicarilla), je autorem či

                          spoluautorem několika originálních her, herních cyklů a happeningů.  

                          byl redaktorem nezávislého internetového časopisu;

                          je spoluzakladatelem a jedním z organizátorů festivalu autorských čtení

                          Literární pozdravy.

                          redaktor sborníku Notes trampského festivalu Jizerská nota