*24. 1. 1952 Jan Hora – Mauglí (Chomutov)

06.01.2017 09:31

malíř, kreslíř a ilustrátor; ilustrace pro

                          časopisy  Wampum Neskenonu, Western World a Bobří stopou; komiks

                          Na válečné stezce, Avalon 2005; ilustrace pro knihu I. Makáska V zajetí

                          Irokézů, Václav Vávra 2013; spisovatel – knihy Dobrodružství v kouzelné

                          knihovně (Computer media, 2011) a Neuvěřitelná dobrodružství (Computer

                          media, 2012)