*24. 10. 1913 Ing. Jiří Vejrosta – Prášek

05.03.2019 07:50

student zeměměřičského inženýrství Fakulty

                           stavební VŠT v Brně, člen Kostufry, účastnil se od roku 1937 bojů ve

                           Španělsku jako interbrigadista. V době nacistické okupace byl zapojen

                           v odboji KSČ (instruktor ústředního vedení). Zemřel zřejmě na vězeňském

                           oddělení Nemocnice u sv. Anny. Není uvedeno výslovně „sebevražda“, ale jako

                           příčina úmrtí napsáno „Intox. medic.“ (otrava léky). Inženýr in memoriam

                           (17. 11. 1947), vyznamenán válečným křížem a řádem Bílého lva II.