*24. 12. 1884 Ladislav Havránek

21.01.2020 10:44

– woodcrafter; pedagog a výtvarník; působil na

                           venkovské škole ve Všelisích, kde uskutečňoval svůj projekt Škola hrou.

                           Stál u zrodu ojedinělého družstva Lidová malírna, v němž jeho žáci

                           dekorovali keramiku po vzoru lidových umělců.

                           Později spolupracoval s prof. F. Krchem literárně i profesně. Byl blízkým

                           přítelem prof. M. Seiferta, který byl mecenášem jeho Lidové malírny).

                           Počátkem dvacátých let byl členem Zálesácké Ligy. Je autorem obálek

                           prvních tří ročníků Vatry.