*24. 2. 1984 Mgr. Petra Loučová (dříve Čáslavová)

18.03.2019 10:14

badatelka a publicistka Ústavu pro

                          českou literaturu Akademie věd (ÚČL AV) ČR, v. v. i.; vystudovala v letech

                          2003–2009 Filosofickou fakultu Moravské univerzity (FF MU), obor Český

                           jazyk a literatura, bakalářské a magisterské studium; od 2009 FF MU, obor

                          Česká literatura na Ústavu české literatury a knihovnictví, doktorské

                          studium;

                          Publikace – Mikrokosmos samizdatového Táborska (In: sborník Česká

                          literatura č. 6/2016 – Samizdat;