*24. 4. 1907 Václav Trojan

11.05.2017 10:05

hudební skladatel a hudební pedagog; pocházel z rodiny  

                          fotografa. V letech 1918 - 1919 byl vokalistou v Křižovnickém klášteře

                          v Praze. Studoval varhanní hru u B. A. Wiidermanna, dirigování u O. Ostrčila,

                          skladby u J. Křičky a poté u V. Nováka na mistrovské škole. Učil hudbě,

                          instrumentoval skladby druhých, komponoval jazzovou hudbu, ale hrál

                          i k tanci a poslechu. Skladatel širokého tvůrčího záběru od tanečních písní,

                          scénické a filmové hudby až k hudbě operní a koncertní.  Za své dílo získal

                          i mnohá ocenění např. Mercurio dˇOro nebo CIDALC.

                          pracoval i v divadle Míly Melanové, kde ho práce s dětmi inspirovala

                          k vytvoření opery Kolotoč.

                          textař – písně (text s K. Melíškem Tam v dáli za horama – hudba Ralph

                          Benatzky)