†24. 8. 1974 PhDr. Jarmila Dvořáková – pseudonym Kubíčková

18.09.2019 13:14

– členka Jack London

                          Clubu; publicistka a historička umění;

                          publikace – Bohumil Kubišta : kresby a grafika : Pošova galerie, 7. 11 . -

            1. 12. 1946/ text JK (Praha : Pošova galerie, 1946),  Bývalý klášter  

premonstrátek v Doksanech nad Ohří / text JK (Praha : Vyšehrad, 1944).

                          Bývalý klášter premonstrátek v Doksanech nad Ohří / text JK; úprava: Josef

                          Kaplický; (Praha : Výtvarný odbor Umělecké besedy, 1944), Čtení

                          o Jindřichovi: náčrt k románu / JK (Praha : Dělnické nakladatelství, 1946),

                          Ferdiš Duša : seznam vystavených akvarelů a grafiky : Melantrich - Výstavní

                          síň : katalog výstavy 19. 3. -15. 4. 1948 / průvodní slovo napsala JK (Praha :

                          Melantrich, 1948), Hovory o obrazech / Jiří Krejčí; za redakce JK (Praha :

                          Dělnické nakladatelství, 1948), Jindřich Prucha : život, dílo a souvislosti / JK

                          (Praha : s.n., 1945), Kulturní poslání socialismu / JK (Praha : Československá

                          sociální demokracie. Propagační oddělení, 1946), Malíř předjaří a jara

                          Jindřich Prucha : život a dílo / napsala JK (Praha : Tomsa, 1941), Osobnost

                          Jacka Londona / JK (I. svazek Knižnice Jack London Clubu, Praha : Jack

                          London Club, 1946), Posmrtná výstava Jana Trampoty : Výstavní sály S.V.U.

                          Mánes v Praze : 21. 9.  - 17. 10.1943 / úvod JK; Praha : S.V.U. Mánes, 1943),

                          Proč právě Picasso? / JK (II. svazek Knižnice Jack London Clubu, Praha :

                          Jack London Club, 1946), Přání v černobílé : věty nad knihou,  věty nad

                          obrazy / napsal Jan Vladislav; ilustrováno deseti dřevoryty Ferdiše Duši ;

                          výtvarný doprovod napsala JK (Praha : Dělnické nakladatelství, 1947),

                          Umělec na útěku : uprchlíci ve výtvarném umění s dodatkem : co má člověk

                          z umění / napsala JK (Toronto : Naše Hlasy, 1960), Vzpomínka na Jindřicha

                          Pruchu : 18. 12. 1941 - 11. 1.1942 : Síň Mánesa : výstavní katalog /

                          předmluvu napsala JK (Praha : S.V.U. Mánes, 1941); 

                          po únoru 1948 emigrovala;

                          /†New York, USA/