*24. 9. 1947 PhDr. Allan Gintel, CSc

01.09.2017 08:11

psycholog, nakladatel, redaktor a manažer;   

                          Po absolvování ZŠ nastoupil do učebního poměru na obor provozní

                          elektromontér. Profesi se věnoval zhruba dva roky a zároveň dálkově

                          studoval střední školu s všeobecným zaměřením (dnešní gymnázium).

                          V sedmnácti letech se stal vedoucím pionýrského oddílu – Třináctka.

                          Oddíl vedl tři roky - v letech 1964 - 1967.

                          Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy (1968 -

                          1974) a stal se promovaným psychologem.

                          Na konci 60. let se stal tajemníkem České tábornické unie, publikoval

                          v časopise Trail vydávaném ČTU a působil jako instruktor ÚTŠ ČTU.

                          V roce 1970 vznikl z jeho popudu experimentální projekt – Gymnasion:               

                          Kombinace aktivit vázaných na přírodní prostředí s aktivitami kultivujícími

                          ducha, podněcujícími kreativitu a touhu něco změnit. Experimentální projekt

                          Gymnasion trval zhruba čtyři roky, skončil v roce 1974 a vytvořil základy

                          pro Prázdninovou školu (SSM - březen 1977 - 1989) a Prázdninovou školu

                          Lipnice (1991 - dosud). Autor mnoha experimentálních programů, které

                          mají výchovný a vzdělávací charakter.

                          V roce 1973 si vzal za manželku Ivanu Fáberovou a mají spolu dceru

                          Karolínu.

                          Od roku 1974 spolupracoval s humanitární organizací UNICEF a působil jako

                          koordinátor humanitární pomoci v Afrických zemích.

                          Po vysoké škole pracoval patnáct let v oddělení psychologie a sociologie jako

                          psycholog na generálním ředitelství Závodů přístrojů a automatizace (ZPA,

                          později ZAVT). Po roce 1989 začal podnikat a stal se ředitelem akciové

                          společnosti Amalthea, která je zaměřena na výběr a vzdělávání manažerů.

                          V roce 1991 založil společně s dalšími osobnostmi nadaci Pangea. Jejím

                          posláním bylo zejména podporovat vzdělávání, zdravý životní styl,

                          dorozumívání mezi lidmi a stavěla se za ochranu kulturního dědictví. Mezi

                          její další náplň se řadilo organizování tak zvaných Obecných porad a setkání

                          představitelů z různých oblastí vědy a kultury. Taktéž udělovala ceny Za úsilí

                          o nápravu věcí lidských projektům, osobnostem či významným dílům. Nadace

                          fungovala do roku 2016 a každoročně podpořila řadu organizací a projektů.

                          Je místopředsedou Správní rady Společnosti Petra Parléře o. p. s. jejímž cílem

                          je podpora rozvoje architektury, humanizace sídel a péče o životní prostředí.

                          předseda kontinentální rady UNICEF pro Afriku, přednášel v IMD Lausanne;

                          V roce 2008 založil nakladatelství Gasset.

                          Ivo Jirásek (editor): Allan Gintel - Zážitková pedagogika a výchova

                          v přírodě: cesty vedou dál (Gymnasion a Univerzita Palackého, Olomouc

                          2013)