* 25. 3. 1898 František Alois TICHÝ

26.03.2013 19:45

   Narozen v Chrudimi. Pseudonymy Harry Brown, Jan Chrudimský, Jack Kahn, Jan Kovec, Schmidt Kwiet, Smith Kwiet, William Seymour – studoval na pražské konzervatoři hru na varhany a skladbu u Josefa Kličky, Ondřeje Horníka a Karla Steckera; operetní dirigent a redaktor zábavné hudby v Čs. rozhlase; skladatel – dětský balet Roztančené pohádky na libreto J. Voldána (1959–1960); aranžér, dirigent a klavírista, složil asi 350 písní: hudba Alžír – text J. Voldán, hudba Bloudí má loď – text V. Zeman, hudba Do tvých malých ruček bílých – text J. Chlumecký (I. cena soutěže o nejlepší českou píseň 1933), hudba Je v dáli jedna zem – text B. Aust, hudba Kdož ví zda jednou – text V. E. Fořt, hudba Marion – text J. Voldán, hudba Na řece kanoi mám – text J. Voldán, Píseň majáku, hudba Pojď v chatu mou – text V. Zeman, hudba Táborák – text J. Voldán, hudba Za mořem – text V. Zeman); založil pěvecké kvarteto FAT, autor hudby k prvnímu českému zvukovému filmu Když struny lkají (1930); v letech 1928–1929 dirigentem orchestru firmy His masters voice, od podzimu 1929 nahrával pro firmu Ultraphon V Berlíně, v roce 1930 se stal hudebním ředitelem gramofonové firmy Esta; v letech 1930–1931 opět spolupracoval s firmou Ultraphon, v letech 1932–1936 byl hudebním ředitelem firmy His masters voice, od roku 1933 externě spolupracoval s pražským rozhlasem, jako dirigent zábavného orchestru Radiojournalu; v sezóně 1935–1936 řídil orchestr Novoměstského divadla ředitele Antonína Fencla a od roku 1936 dirigoval orchestr Švandova divadla na Smíchově; po smrti kapelníka Antonína Balšámky (1940) převzal jeho salónní orchestr, s nímž pod názvem Zábavný orchestr Jiskra účinkoval až do 50. let hlavně v pražském rozhlase; autor tanečních skladeb (přes 300) a několika operet: John z Aljašky, Křópal amorkem, To není každý den a vlastenecky laděnou Kolíne, Kolíne (1940).