*25. 5. 1957 Petr Vilhelm – Willy

19.05.2017 09:22

zakládající člen R. K. Mawaden (1974), woodcrafter  

                          a zálesák; hlavní garant týmu, který spolu s J. Mackem - Čiksikou přepracoval

                          Knihu orlích per a mistrovství od E. T. Setona pro LLM (Svitek březové

                          kůry, 1. díl, Kniha orlích per), náčelník Velké lóže LLM; publicista (Bizoní

                          vítr)