*25. 6. 1942 Ivan Binar

02.06.2017 12:46

– spisovatel, prozaik – publikoval v Trampu (1969 - 1971),

                          redaktor Trampa (prosinec 1969 - březen 1970), výkonný redaktor Trampa

                          (duben 1970 – březen 1971), publicista, redigoval publikaci Tramp 1970,

                          1969 – spolupráce P. Grym - Rudy);

                          editor publikace Petr Podhrázký a spol.: Syn pluku a historie. O muzikálu

                          s pozadím (Mnichov 1987, obsahuje: text libreta muzikálu Syn pluku,

                          s J. Fraisem, zpracováno podle Valentina Katajeva, včetně dokumentů

                          k jevištnímu uvedení v Ostravě 1969 a dokumentů k soudnímu procesu, na                                     

                          jehož základě bylo komunistickými normalizátory zakázáno ostravské

                          divadlo malých forem Waterloo a vydávání časopisu Tramp); výtvarník;

                          Laureát Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě (prosinec 2015), Ceny

                          české sekce IBBY za celoživotní dílo udílené v rámci ocenění Zlatá stuha

                          (duben 2016), Ceny 1. června udělené městem Plzeň v červnu 1016;