*25. 8. 1900 Karel Bukovanský – Buk

31.08.2020 13:07

– pseudonymy Lumír, Hradecký, Buk, Starý

                          Buk, Starý Písmák atp. – založil spolu s J. Bělorem roku 1919 oddíl Děti

                          Ostražitosti, který vstoupil do Junácké Obce Psohlavců. V té době používal

                          přezdívku Lumír. Náčelník kmene Stříbrná Luna a jednoty Táborníků.

                          Později byl dlouholetým členem náčelnictva LLM s mnoha funkcemi.

                          V době prvního náčelnického období Prokopa Koudely (1924 - 1925)

                          zastupoval LLM před úřady (vzhledem k neplnoletosti P. Koudely) jako

                          oficiální předseda organizace.

                          Ve dnech 31. 3. – 2. 4. 1923 byl spolu s P. Koudelou organizátorem sněmu

                          LLM na brdském Plešivci a byl zvolen členem náčelnictva ve funkci

                          propagátora (do Valné hromady LLM dne 23. 3. 1924)

                          Zodpovědný redaktor časopisu Vatra a člen redakční rady Vatry (3. ročník,

                          1924 - 1925).

                          Od roku 1927 podnikal tehdejší náčelník LLM Jaroslav Šimsa kroky

                          k opětovnému sjednocení  woodcraftu v Československu, pro jeho

                          dlouhodobou nemoc dochází ke sjednocení až na podzim 1928.

                          Místonáčelníkem sjednocené Ligy československých woodcrafterů

                          je K. Bukovanský zvolen Radou důvěrníků dne 21. 10. 1928. Rada důvěrníků

                          se konala ve dnech 20.- 21. 10. 1928 ve Studentském domově v Praze II – Na

                          Slupi.  

                          Slučovací sněm tehdejších dvou woodcrafterských organizací (Ligy Moudrost

                          lesa a Ligy lesní moudrosti) proběhl v květnu 1929 na Samechově.         

                          Po rozchodu s LLM v roce 1932 (vyloučen  V. Valovičem) je aktivní mezi

                          samechovskými woodcraftery v Družstvu Walden.

                          V roce 1933 zavádí mezi Městskými družinami v Praze woodcraft a pořádá

                          s dělnickou mládeží tábory s názvem "S modrou oblohou" - tento svůj projekt

                          také předvádí E. T. Setonovi a jeho manželce při jejich návštěvě

                          Československa roku 1936.

                          Původně byl zaměstnancem Československých drah, který byl v roce 1920

                          služebně přeložen do Hradce Králové, kde v poměrně krátké době založil

                          oddíl Obce Psohlavců. Později si založil Fotografický ateliér, kde zaměstnával

                          woodcraftery. 

                          Svůj rozsáhlý archív předal Mílovi Vavrdovi a mnohé unikátní doklady

                          činnosti předválečného woodcraftu v Československu se dochovaly díky němu

                          dodnes. Psal do Vatry i Hlasatelů (název Hlasatel roku 1923 vymyslel při

                          psaní svých Hlasatelů propagátora) pod jmény Lumír, Hradecký, Buk, Starý

                          Buk, Starý Písmák atp.

                          Vydal ročenku "S modrou oblohou" (1934) věnovanou městským družinám,

                          almanach věnovaný "Památce July Kozmačuka" (1929) a studii "Stará a

                          nová cesta Lesní moudrosti" (1937).

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                          30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti

                          44 členů. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena

                          a bylo zvoleno nové náčelnictvo.

                          Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                          11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl

                          vytvořen akční výbor, v němž K. Bukovanský působil jako člen.

                          (Pozn. Poměr „socializujících“ členů Ligy k ostatním byl 4:3, což jasně

                          ukazovalo další směrování. J. Novák byl potřebný jako tehdejší zkušený

                          jednatel Ligy, L. Pecha byl zástupcem moravských kmenů, J. Pacl slovenských

                          kmenů).

                          V roce 1969 se stal lidovým soudcem, který vykonával svou funkci vedle svého

                          zaměstnání.   

                          /*Praha/