*26. 12. 1921 MUDr. Milouš Stárek – Pirát – Mahykan

06.12.2016 09:49

náčelník kmene ČTU Lesní hoši –

                            rody Bobři, Lišáci a Vlci (1968); náčelník Ligy lesní moudrosti od roku

                            1995, poté čestný náčelník Ligy lesní moudrosti,

                            náčelník kmene Wahpeton; účastník setkání s činovníky Tábornického

                            oddělení ČSM ve dnech 11. - 12. 3. 1967 ve Veselíkově, instruktor Ústřední

                            tábornické školy ČTU 1968 - 1971, publicista Trail