*26. 7. 1924 Vlasta Šilhanová – Ička – Zářka

10.09.2019 12:46

woodcrafterka, členka kmene

                          Wahpeton;

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění za nacistické okupace.

                          Řádná volná hromada a sněm proběhly 30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově

                          domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční členové, už oproštěni od ideových

                          sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové náčelnictvo.

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946. Ve dnech

                          1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti 44 členů. Činnost

                          odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena.

                          V období od 30. 9.1945 do 10. 4. 1948 V. Šilhanová v náčelnictvu nepůsobila.

                          Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                          11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                          akční výbor, v němž nepůsobila.

                          Náčelnictvo a akční výbor svolaly na 11. 4. 1948 řádnou valnou hromadu. 

                          Zprávy činovníků byly přijaty, odstupujícímu výboru bylo uděleno

                          absolutorium. Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž V. Šilhanová působila

                          jako účetní.