*26. 9. 1924 Plk. Ing. Vlastimil Snopek – Vlasta (šerif T. O. Triglav)

25.09.2019 15:03

– v roce 1963

                          vypracoval program tábornických škol a dokázal pod hlavičkou ČSM 

                          uskutečnit v roce 1964 první čtyři tábornické školy;

                          horolezecký instruktor Ústřední tábornické školy (ÚTŠ);

                          po roce 1968 propuštěn s armády, živil se manuálně mnohdy s využíváním

                          horolezecké praxe;

                          po roce 1990 rehabilitován a aktivně se zapojil do činnosti obnovené ČTU;

                          vedl Ústřední tábornickou školu v roce 1991; 

                          publicista - publikace Turistika a II. celostátní spartakiáda Praha (Sportovní

                          a turistické nakladatelství, 1960), Tábornická škola (I. vydání Mladá fronta

                          1966, II. vydání Mladá fronta 1969), Mariánské Lázně (poema o pobytu

                           v lázních, I. vydání vlastním nákladem 2007, II. vydání vlastním nákladem

                          2008)