*27. 11. 1945 Zdeněk Rosenbaum

02.12.2020 16:45

– publicista, redaktor, publikoval v Hostu do domu,

                           Tváři, Studentu, Květech; vystupoval v text-apelech ve Viole; básník a

                           prozaik; knihy Sbohem mosazné hvězdy (1996), Čas němoty (sbírka básní

                           z 60. let, která měla vyjít v nakladatelství Vyšehrad v roce 1968; Nová vlna,

                           2017)