*27. 12. 1917 Jan Hlaváč – Žán

11.12.2017 15:43

narodil se a vyrůstal v Oslavanech na Novém Světě a

                           věnoval se skautingu. Když se s kamarády místním vedením Junáka

                           názorově rozešli, založili trampskou partu a v údolí řeky Oslavy postavili

                           chatu Kavčici - na jejím budování měl největší podíl.  Vyučil se

                           soustružníkem a při cestách do zaměstnání v Brně se stýkal s mládeží

                           stejného smýšlení. Za války působil jako člen KSČ v ilegální organizaci

                           Národní hnutí pracující mládeže (NHPM) a byl přímo napojen na krajského

                           vedoucího NHPM Karla Mazoura, který ho pověřil udržováním styku

                           s Třebíčskem. Vinou konfidenta, který pronikl do náměšťské organizace, na

                           níž byla napojena i oslavanská buňka, začalo zatýkání v Náměšti, byl

                           zatčen gestapem 6. 2. 1942. Po výslechu gestapem v Brně byl uvězněn ve

                           věznici Mírov. Lidovým soudem (Volksgericht) byl dne 18. 11. 1942, společně

                           s Josefem Dřevikovským, odsouzen k trestu smrti. 8. 4. 1943 v odpoledních

                           hodinách byli nacisty v koncentračním táboře v Breslau (Vratislav dnes

                           Wroclav) sťati gilotinou.