†27. 12. 2011 Prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. – Slunko – Hehun

06.12.2016 09:50

profesor geologie      

                           ložisek a nerostných surovin; woodcrafter; titul emeritní profesor UK

                           v Praze udělen 14. 11. 1994