*27. 2. 1904 Rudolf Pach – Rolf

18.03.2019 10:17

– woodcrafter; redaktor časopisu Brázda (kmenový

                          časopis) a Slunce (časopis ISAW), člen LLM – kmen Táboritů (Praha)

                          a od roku 1926 člen ISAW. Od 7. 4. 1929 člen ústředního výboru ISAW

                          (Junáci Přírody a Práce) - archivář a kronikář.

                          Publicista - samizdaty Kronika ISAW a monografie Prokop Koudela,

                          dnes v NPKM JAK v Praze.

                          Úředník, v důchodu se zajímal o genealogii. Pozůstalost v SOkA Beroun.     

                          /*Praha/