†27. 3. 2014 Olga Machulková (dříve Popková – do r. 1959, od r. 1968 provdaná Schmolling) – Inka

21.03.2019 09:40

skautka, překladatelka, básnířka – Tramp (1968),

                          emigrovala 1968 do Německa, sbírky básní Na ostří noci, 1963; Kahúčú,

                          1969; Kámen komediantů, Mnichov 1979; Neúplný čas mokré trávy,

                          Host 2006; Jako Šimi odpouštíme, Společnost Lešehradeum, Studánka,

                          Praha 2008; Zamkni les a pojď, Host 2009; Probuzení hráči, 2010; Barvy,

                          Dybbuk 2016;

                          příspěvky v časopisech – Plamen, Červený květ, Literární noviny, Květy,

                          Mladá tvorba, Repertoár malé scény, sešity pro mladou literaturu, Tramp,

                          Tvář, exilové časopisy Národní slovo, Svědectví, Text; po roce 1989 Literární

                          noviny, Tvar;

                          příspěvky ve sbornících Taneční hudba a jazz 1966 - 1967, 1967; Almanach

                          české zahraniční poezie, Mnichov 1979; Jak se vítr učil číst, 2007; Nejlepší 

                          české básně 2009 (2009); Antologie české poezie I (2010); ...a to je blues

                          (2010).