†27. 7. 2012 Mgr. Ladislav Rusek – Šaman

02.08.2017 13:36

pedagog, skaut, woodcrafter, grafik, malíř,

                          publicista, filosof, prozaik (knihy Úvahy nad woodcrafterským zákonem,

                          atd.), publicista – Wampum Neskenonu;

Působil jako český středoškolský a následně vysokoškolský pedagog, skaut, výtvarník, publicista a básník. V jeho výtvarné i literární tvorbě zaujímá významné místo skautská tematika. V této oblasti lze jeho výtvarné dílo zařadit vedle díla nejvýznamnějších skautských světových výtvarných tvůrců – Francouze Pierra Jouberta a Američana Normana Rockwella.

Byl žákem významných osobností československé výtvarné scény. Mezi jeho učitele patřili Prof. Bohumil Markalous – John (estetika), malíř Jan Zrzavý (malba a kompozice), malíř František V. Mokrý (výtvarná teorie a kresba), doc. Aljo Beran (grafika, písmo, dekorativní kompozice). Pedagogickou kariéru završil dlouholetým působením na Pedagogické fakultě University Palackého v Olomouci. Zde vyučoval hlavně kresbu, grafiku, dekorativní kompozici a písmo. Vyučoval také dějiny umění. V roce 1964 byl na základě své tvorby a výstav přijat do tehdejšího Svazu českých výtvarných umělců. Vedle pedagogické činnosti byl po celou dobu sám činným výtvarníkem - především grafikem. Participoval na mnoha kolektivních výstavách, uskutečnil přes 40 výstav samostatných, z toho několik v zahraničí:

v Dánsku, Polsku, v Chile (při celosvětovém skautském Jamboree) a jinde. Jako teoretik publikoval řadu recenzí, odborných článků a katalogových textů; svým kolegům-výtvarníkům zahájil na 70 výstav.

Několik let psal do kulturní stránky deníku Lidová demokracie, kde vyšlo

na 40 jeho článků, recenzí a esejů. V literární oblasti své tvorby se hlásí

k duchovnímu poselství Otokara Březiny, Ernesta Thompsona Setona a Henryho Davida Thoreaua. Veřejnosti představil své verše i esejistickou prózu – kromě vydaných básní, esejů a vzpomínkových textů – na několika literárních čteních, např. v samostatném pásmu Cesta přírodou a životem, uskutečněném roku 2000 v Městském divadle v Prostějově a dalších v Divadle hudby v Olomouci a i jinde.

K woodcraftu měl velmi blízký vztah již od dětských let, kdy poznal literární dílo Miloše Seiferta a jeho překlad Setona. Oběma těmto velikánům hnutí věnoval nesčetně článků, brožurek a především překrásných linoritů. Udržoval úzké přátelství s Atahualpou, Jurajem, Hiawathou, Biminijim

a dalšími. V době obnovení LLM po revoluci 1989, bránil myšlenku československého woodcraftu podle tradic Woowotanny, který byl v té době pro náčelnictvo LLM neakceptovatelný (vzorem byl v té době tzv. Valovičův indiancraft). Přestože se nikdy nestal členem LLM, byl ryzím woodcrafterem až do morku kostí, což dokazoval především svojí tvorbou, která svou hloubkou navazovala na Woowotannu.

                          V jeho výtvarné i literární tvorbě zaujímá významné místo skautská

                          a woodcrafterská tematika. V této oblasti lze jeho výtvarné dílo zařadit

                          vedle díla nejvýznamnějších skautských světových výtvarných tvůrců

                          – Francouze Pierra Jouberta a Američana Normana Rockwella.

                          Monografie o jeho tvorbě – I. vydal v roce 1971 v Dánsku Klaus Rödel a Ii.

                          (I. monografie v Čechách) František Šmajcl – Riki, publikace Ladislav Rusek  

                          – pedagog, skaut, výtvarník, publicista, básník, 2009                           

Odborná publikace – Stručný kurs dějin umění – dvě části (hlav. aut. Ladislav Rusek; spoluautor Miloslav Lukeš., Olomouc, Universita Palackého,  1966; GRAFIKA 2 - sborník o grafickém umění (klub ROH v Mohelnici, 1968);

                           Katalogy – Malá výstava grafiky 1966-67(1968), Výstava grafiky (1971),

                          Novoroční grafika (1978);

             Participoval na mnoha kolektivních výstavách, uskutečnil přes 40 výstav

             samostatných, z toho několik v zahraničí: v Dánsku, Polsku, v Chile (při

             celosvětovém skautském Jamboree) a jinde. Jako teoretik publikoval řadu

             recenzí, odborných článků a katalogových textů; svým kolegům výtvarníkům

             zahájil na 70 výstav.

                          Básnické sbírky – Malé květosloví (Pelhřimov, 1984), Rozvátá slůvka

                          (SČB, Ostrava, 1987), Čas života (KPVU a SČB Olomouc, 1988), Jsme tady

                          (Jaroslav Dědek, Vyškov 1991), Předjitřní chvíle (Fons, Praha, 1995),

                          Rok v přírodě (Skauting, Praha, 1996), Skautský kalendář (Praha, 1996),

                          Cestou k horám (Skauting, Praha, 2000), De profundis (Skautské středisko

                          Velký Týnec a Literární klub, Olomouc, 2008);

                          Několik sbírek haiku vydaných vlastním nákladem;

                          zastoupen ve sborníku Setkání (spolu se Z. Přikrylem, M. Stiborem, 

                          B. Kolářem, Olomouc,Vlastivědná společnost muzejní, 2005)

                          Esejistické a výchovné publikace – Stezka pod Modrou oblohou –

                          woodcrafterské myšlenky (Jilm, 1988), Osamělá stráž (Jilm, 1989),

                          Hledání smyslu a pravé podoby našeho výchovného hnutí Lesní

                          Moudrosti (Jilm, 1990), Vigilie s Woowotannou (I. vydání Šrámizdat,

                         1991; II. vydání Liga lesní moudrosti, Praha, 1991), Stezkami Lesní

                          moudrosti (Šrámizdat, 1991), Hlas Lesní moudrosti (Jilm, 1992),

                          Česká Lesní moudrost (Jilm, 1993), polské vydání Leśne Junactwo

                          (Biblioteczka Walden, 1993), Lesní moudrost (FONS, 1996),

                          Roverské pěšiny (Fons, Praha, 1994), Zelený deník (100 úvah o přírodě,

                          vlastním nákladem, 1994), Zelený deník - zápisky žáka České Lesní

                          moudrosti (Jilm, 1994), na pokračování v časopise Wampum Neskenonu

                          (1994 - 1996) a v časopise Woodcraft, polsky Zielony dziennik (Biblioteczka

                          Walden, Katowice 1995, maďarsky - na pokračování v časopise Cserkész

                          1997 - 1999), Návraty k pramenům (Jilm, 1995), Jde poutník božím lesem

                          (Jilm, 1995), Člověk a výtvarné dílo (FONS, Praha, 1995), Toulky boží

                          přírodou (I. vydání Jilm, 1998; II. vydání v edici Semínka, v příloze

                          Roverského kmene, Praha ,1998), Cestou k horám (Praha 2000); polsky                 

                          Leśny almanach (Biblioteczka Walden Katowice, ???), Tak daleko, daleko

                          jest Walden (Katowice, 2001);

                          Publikace v edici Ekumenická lesní škola, Praha – Duchovní aspekty

                          výtvarného umění (ELŠ 2000), Úvahy o skautingu, skautování a

                          skautství (ELŠ 2000), Skauting jako poslání, svědectví a služba (ELŠ      

                          2000), Zlatá Ariadnina nit (ELŠ 2000), Návraty k pramenům (ELŠ 2001,

                          vyšlo též anglicky v Kanadě), Hledání (ELŠ 2001), Zahrady zázraků (ELŠ

                          2002), Druhý dech (ELŠ 2003), Skautská lesní moudrost (ELŠ 2005),

                          Naplnění života (ELŠ 2008);

                          Spolek českých bibliofilů v Ostravě (editor Leopold Čada) – Slezsko, mé

                          Slezsko (SČB 1994), Esej ke chvále stromů (SČB 1995), Chléb náš

                          vezdejší (SČB 1996), Pohled vzhůru (SČB 1997), Čára odlivu (SČB 1998), 

                          Naděje (SČB 1999), Oči stopařovy (SČB 2000);

                          V překladech vyšly články ve slovenštině, polštině, němčině, angličtině

                          (ve sborníku Woodcraft is Lifecraft, vydala Setonova dcera, nebo

                          v kanadském woodcrafterském překladu Return to Sources (česky Návraty

                          k pramenům).

                          Kromě těchto vybraných titulů vyšlo také v malých soukromých nákladech

                          několik desítek drobných i větších publikací se skautským obsahem. Všechny

                          vlastní publikace Ladislav Rusek také sám ilustroval. Ilustracemi vyzdobil

                          také mnoho knih a publikací jiných autorů.

                          Ilustroval: Zbyněk Šiška – Zrcadlení, linoryty L. Rusek, Olomouc, Univerzita

                          Palackého, 2005; Bohumír Kolář - Olomoucká haiku, kresby L. Rusek,

                          Olomouc, Univerzita Palackého, 2006;