*28. 2. 1958 Ing. Martin Kupka – Logan

01.02.2018 10:04

původně zemědělský inženýr po revoluci v roce

                          1989 zcela změnil profesi a stal učitelem angličtiny; pedagog, překladatel,

                          woodcrafter a ekolog;

                          V Junáku prožil dva roky a v roce 1970 ještě stihl složit junácký slib, od 12 let

                          byl členem woodcrafterského Klubu Černých Vlků, který vedl V. Oborský –

                          Wabimatto, v něm ilegálně navázali na svou činnost bývalí členové

                          zakázaného Junáka. V. Oborský dokázal najít knihy a materiály o woodcraftu

                          a také navázal kontakty s generací předválečných woodcrafterů. Klub se

                          později přejmenoval na Tecumthu, která ve stejném složení existovala do

                          roku 1972. Na své další cestě ve Sboru Stopařů TISu - Svazu pro ochranu

                          přírody a krajiny potkal dva zájemce o woodcraft a s nimi založil ilegální

                          woodcrafterský kmen lesní moudrosti Mawaden (Praha, 1974), který

                          existoval až do sametové revoluce. V programu kmene snoubil již plnokrevný

                          a nefalšovaný woodcraft s dobrovolnou ochranou přírody.

                          V roce 1982 získal od jednoho z předválečných woodcrafterů Vladimíra

                          Kysilky – Losa fotokopii anglického originálu knihy E. T. Setona Poselství

                          rudého muže a přeložil ji během vojenské služby v létech 1983 - 1984,

                          o její vydání samizdatem (v několika málo výtiscích) se v roce 1985

                          postaral Daniel Hoffmann – Wanblitanka, náčelník Kmene Bílý Wampum

                          (po převratu ji vydalo v roce 1992 nakladatelství Rout).

                          Po zkušenostech s vedením dětského kmene Sinawa (1980 - 1985, Praha –

                          Kunratice) založil kmen Lenapa jako Stanici mladých přírodovědců při JZD

                          Orion Davle.

                          V roce 1989 spolu s Wanblitankou a Františkem Kožíškem – Biminijim založil

                          ilegální přípravný výbor, který měl za cíl ilegálně obnovit Ligu lesní

                          moudrosti.

                          Od podzimu 1989 připravovaný seminář na Albertově měl být na jaře 1990

                          původně ilegálním shromážděním, pod rouškou literárního semináře ke 130.

                          výročí Setonova narození, na kterém chtěl přípravný výbor sondovat ochotu

                          spřízněných duší tajně obnovit Ligu lesní moudrosti. 

                          Díky 17. listopadu 1989 se ze semináře stala valná hromada k obnovení ligy.

                          Jelikož bylo organizované fungování hnutí přerušeno po dlouhých 42 let,

                          a z předválečných a poválečných woodcrafterů zbyla jen hrstka těch, kteří

                          byli schopni aktivní práce, byl to logicky tento přípravný výbor, kdo zvedl

                          vlajku woodcraftu ze země a nesl ji dál.

                          V ilegalitě vzniklo mnoho kmenů a rodů, působilo tu mnoho jednotlivců 

                          a volných skupin. A každý měl jinou představu, jak by měla organizace LLM

                          vypadat. Čekal nás nelehký úkol tyto proudy sjednotit. Ta skutečnost si vzala

                          svoji daň. Díky velkým rozporům, bohužel i osobním, z LLM záhy po obnovení

                          odešel Biminiji a v roce 1994 i Wanblitanka.

                          Nicméně LLM se rozjela. Protože se obnovitelé LLM rozhodli začít úplně od

                          začátku, tak LLM od první chvíle své obnovené existence důsledně kopírovala

                          Setonovu předlohu, jak ji představil v roce 1902. Z tohoto důvodu v ní velmi

                          rychle získala navrch indiánská motivace a bohužel slabé pokusy na založení

                          větve pravěkých a také zálesáckých woodcrafterů záhy vzaly za své.

             Na slavnostním sněmu k obnovené LLM, 2. 6. 1990 na Malém Waldenu, byl

             M. Kupka byl zvolen prvním náčelníkem obnovené LLM, tuto funkci zastával

             do roku 1995. Jako činovník pro zahraniční styky byl členem náčelnictva

             do roku 1997 a organizoval několik mezinárodních woodcrafterských

             setkání.

             Pro potřebu činnost české Ligy lesní moudrosti obnovené v roce 1990    

             přeložila skupina překladatelů (Julius Moravec - Wabaša, Martin Kupka –

             Logan, František Kožíšek – Biminiji) 28. vydání E. T. Setonovy knihy

             The Birch Bark Roll od Woodcraft, část "Coups and Degrees" z roku 1930.

             Grafickou úpravu zajistil Petr Vilhelm - Willy. Toto vydání obsahovalo řadu

             anachronismů, ale zavedlo kódový systém označení činů, který se používá

             dodnes, byť kódy tohoto vydání nesouhlasí s těmi, co se používají dnes.

Liga lesní moudrosti tehdy převzala štafetu zaniklé The Woodcraft League

of America a vytvořila skupinu odborníků která Svitek březové kůry

radikálně přepracovala tak, aby odpovídal současné legislativě a aktuálním

trendům. Anachronické a duplicitní činy byly vyřazeny a došlo ke

zjednodušení základního schématu. Přepracované I. vydání publikace Svitek

březové kůry vyšlo v roce 1997, II. aktualizované vydání vyšlo v roce 2003

a III. vydání, aktualizované a doplněné o "Knihu mistrovství", vydala Liga

lesní moudrosti v roce 2013.

V roce 1986 (v roce vydání originálu) získal M. Kupka knižní životopis

             E. T. Setona The Chief – Ernest Thompson Seton and the Changing West

              od Allena H. Andersona. Po roce 1990 se členové LLM se začali

             zajímat o překlad této knihy, neboť se o ní opakovaně zmiňoval.

             Knihu M. Kupka ve volném čase překládal přibližně rok, musel dojednat

             souhlas k jejímu vydání a najít českého vydavatele. Bylo zřejmé, že nebude

             atraktivním titulem pro přesycený knižní trh. Naštěstí se vydání zhostil              

             Václav Vávra, jeho kamarád a člen LLM a kniha vyšla pod názvem

             Allen H. Anderson NÁČELNÍK – Ernest Thompson Seton a mizející

             Západ v březnu 2012.

                          Vedle činnosti woodcrafterské se v posledních létech angažuje v České

                          společnosti ornitologické a v české pobočce Greenpeace, v níž působil 7 roků

                          ve funkci předsedy představenstva.