*28. 6. 1927 Mgr. Ladislav Rusek – Šaman

02.06.2017 12:49

pedagog, skaut, woodcrafter, grafik, malíř,

                          publicista, filosof, prozaik (knihy Úvahy nad woodcrafterským zákonem,

                          atd.), publicista – Wampum Neskenonu;

Působil jako český středoškolský a následně vysokoškolský pedagog, skaut, výtvarník, publicista a básník. V jeho výtvarné i literární tvorbě zaujímá významné místo skautská tematika. V této oblasti lze jeho výtvarné dílo zařadit vedle díla nejvýznamnějších skautských světových výtvarných tvůrců – Francouze Pierra Jouberta a Američana Normana Rockwella.

Byl žákem významných osobností československé výtvarné scény. Mezi jeho učitele patřili Prof. Bohumil Markalous - John (estetika), malíř Jan Zrzavý (malba a kompozice), malíř František V. Mokrý (výtvarná teorie a kresba), doc. Aljo Beran (grafika, písmo, dekorativní kompozice). Pedagogickou kariéru završil dlouholetým působením na Pedagogické fakultě University Palackého v Olomouci. Zde vyučoval hlavně kresbu, grafiku, dekorativní kompozici a písmo. Vyučoval také dějiny umění. V roce 1964 byl na základě své tvorby a výstav přijat do tehdejšího Svazu českých výtvarných umělců. Vedle pedagogické činnosti byl po celou dobu sám činným výtvarníkem - především grafikem. Participoval na mnoha kolektivních výstavách, uskutečnil přes 40 výstav samostatných, z toho několik v zahraničí:

v Dánsku, Polsku, v Chile (při celosvětovém skautském Jamboree) a jinde. Jako teoretik publikoval řadu recenzí, odborných článků a katalogových textů; svým kolegům-výtvarníkům zahájil na 70 výstav. Několik let psal

do kulturní stránky deníku Lidová demokracie, kde vyšlo na 40 jeho článků, recenzí a esejů. V literární oblasti své tvorby se hlásí k duchovnímu poselství Otokara Březiny, Ernesta Thompsona Setona a Henryho Davida Thoreaua. Veřejnosti představil své verše i esejistickou prózu – kromě vydaných básní, esejů a vzpomínkových textů – na několika literárních čteních, např.

v samostatném pásmu Cesta přírodou a životem, uskutečněném roku 2000

v Městském divadle v Prostějově a dalších v Divadle hudby v Olomouci a i jinde.

Skautské řády a vyznamenání – Řád Čestné lilie v trojlístku – Stříbrný stupeň (1990), Řád Čestné lilie v trojlístku – Zlatý stupeň (1990), Vyznamenání Bronzové syrinx (1991), Řád Sv. Václava (28. 9. 2000), Vyznamenání Zlaté syrinx (2001), Řád Stříbrného vlka (16. 6. 2007 – při příležitosti 80. narozenin);  v roce 2007 získal také Stříbrný kříž za zásluhy o skauting udělený mu Svazem polských Harcerů spolu s čestným členstvím;

                           Od roku 1993 doživotním členem Svojsíkova oddílu.

                          Monografie o jeho tvorbě – I. vydal v roce 1971 v Dánsku Klaus Rödel a Ii.

                          (I. monografie v Čechách) František Šmajcl – Riki, publikace Ladislav Rusek  

                          – pedagog, skaut, výtvarník, publicista, básník, 2009                           

Odborná publikace – Stručný kurs dějin umění – dvě části (hlav. aut. Ladislav Rusek; spoluautor Miloslav Lukeš., Olomouc, Universita Palackého,  1966; GRAFIKA 2 - sborník o grafickém umění (klub ROH v Mohelnici, 1968)

                          Katalogy – Malá výstava grafiky 1966-67(1968), Výstava grafiky (1971),

                          Novoroční grafika (1978);

                          Básnické sbírky – Malé květosloví (Pelhřimov, 1984), Rozvátá slůvka

                          (SČB, Ostrava, 1987), Čas života (KPVU a SČB Olomouc, 1988), Jsme tady

                          (Jaroslav Dědek, Vyškov 1991), Předjitřní chvíle (Fons, Praha, 1995),

                          Rok v přírodě (Skauting, Praha, 1996), Skautský kalendář (Praha, 1996),

                          Cestou k horám (Skauting, Praha, 2000), De profundis (Skautské středisko

                          Velký Týnec a Literární klub, Olomouc, 2008);

                          Několik sbírek haiku vydaných vlastním nákladem;

                          zastoupen ve sborníku Setkání (spolu se Z. Přikrylem, M. Stiborem, 

                          B. Kolářem, Olomouc, Vlastivědná společnost muzejní, 2005)

                          Esejistické a výchovné publikace – Vigilie s Woowotannou (Liga lesní

                          moudrosti, Praha, 1991), Zelený deník (100 úvah o přírodě, vlastním

                          nákladem, 1994, na pokračování ve Wampumu Neskenonu 1994–96,

                          a v časopise Woodcraft, polsky - Biblioteczka Walden, Katowice 1995,

                          maďarsky - na pokračování v časopise Cserkész 1997–99)

Roverské pěšiny (Fons, Praha, 1994), Lesní moudrost (Fons, Praha, 1996),

Člověk a výtvarné dílo (Fons, Praha, 1995)

                           V edice Semínka, příloze Roverského kmene, vyšlo – Toulky Boží přírodou

                          (Praha 1998), Cestou k horám (Praha 2000)

Publikace v edici Ekumenická lesní škola, Praha – Duchovní aspekty

výtvarného umění (ELŠ 2000), Úvahy o skautingu, skautování a

skautství (ELŠ 2000), Skauting jako poslání, svědectví a služba (ELŠ      2000), Zlatá Ariadnina nit (ELŠ 2000), Návraty k pramenům (ELŠ 2001, vyšlo též anglicky v Kanadě), Hledání (ELŠ 2001), Zahrady zázraků (ELŠ 2002), Druhý dech (ELŠ 2003), Skautská lesní moudrost (ELŠ 2005),

                           Naplnění života (ELŠ 2008);

                           Spolek českých bibliofilů v Ostravě (editor Leopold Čada) – Slezsko, mé

                           Slezsko (SČB 1994), Esej ke chvále stromů (SČB 1995), Chléb náš

                           vezdejší (SČB 1996), Pohled vzhůru (SČB 1997), Čára odlivu (SČB 1998), 

                           Naděje (SČB 1999), Oči stopařovy (SČB 2000);

                           V polských překladech vyšly knihy – Leśne junactwo (Katowice, 1993)

                           Zielony dziennik (Katowice, 1995), Leśny almanach (Katowice),  

                           Tak daleko, daleko jest Walden (Katowice, 2001)

                        V překladech vyšly články ve slovenštině, polštině, němčině, angličtině

                           (ve sborníku Woodcraft is Lifecraft, vydala Setonova dcera, nebo

                           v kanadském woodcrafterském překladu Return to Sources (česky Návraty

                           k pramenům).

Kromě těchto vybraných titulů vyšlo také v malých soukromých nákladech několik desítek drobných i větších publikací se skautským obsahem. Všechny vlastní publikace Ladislav Rusek také sám ilustroval. Ilustracemi vyzdobil také mnoho knih a publikací jiných autorů.

Ilustroval: Zbyněk Šiška – Zrcadlení, linoryty L. Rusek, Olomouc, Univerzita

Palackého, 2005; Bohumír Kolář - Olomoucká haiku, kresby L. Rusek,

Olomouc, Univerzita Palackého, 2006;