†28. 7. 2000 Karel Líba

29.06.2015 11:59

publicista Tramp (1968 - 1971), člen redakční rady Trampa

                          (říjen 1968 - březen 1970)vůdce 49. oddíl Junáka Ostrava Za svou odbojovou  

činnost za války oceněn Junáckým křížem, za činnost v oddíle a pro oddíl mu

                          byly přiznány tituly Vzorný občan Ostravy, Zasloužilý cvičitel, Vzorný cvičitel,     

                          udělen Zlatý březový lístek za celoživotní práci pro oddíly na Ostravsku.