†29. 4. 1988 Jan Kapr (T. O. Proudy – Svatojánské proudy, Sázava)

03.04.2018 09:32

– hudební skladatel,

                         hudební režisér, publicista a pedagog. Od 16 let, kdy utrpěl těžký úraz, se

                         hudbě věnoval téměř výhradně, studia na Pražské konzervatoři 1933–1938

                         (základní studium) a 1938–1940 (mistrovské kurzy); 7 let jako hudební

                         režisér v Československém rozhlase, poté pak 2 roky pracoval jako

                         šéfredaktor vydavatelství Orbis. V roce 1948 byl členem akčního výboru KSČ,

                         který posuzoval ideologickou vhodnost provedení těch kterých skladeb. V roce

                         1951 obdržel Stalinovu cenu II. stupně za hudbu k propagandistickému

                         dokumentu režiséra Vladimíra Vlčka Nové Československo. V letech 1961 až

                         1972 vyučoval skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Jako

                         publicista od roku 1949 redigoval časopis Hudební rozhledy. V 60. letech

                         výrazně proměnil svůj kompoziční styl – nechal se inspirovat skladebnými

                         směry a proudy tzv. Nové hudby. Napsal hudebně teoretickou práci

                         Konstanty. Po roce 1968 zaujal negativní postoj k sovětské okupaci

                         Československa, na protest vrátil Stalinovu cenu, jeho díla nebyla uváděna,

                         v důsledku normalizace na počátku 70. let nemohl dále vyučovat.