†29. 8. 1972 Bedřich Vaněk – Ekedan – Fu-Man-Chu – Mamutí potomek

02.08.2017 14:03

– woodcrafter;

                          Roku 1926 založil E. Svatoš Kmen Bratrstva z Červeného Kostelce, jeho

                          členem se stal také B. Vaněk.. O dva roky později se kmen přejmenoval na

                          Mamutí kmen a začal jej vét Ekedan. Počátkem 30. let zbyl jen vůdce bez

                          kmene, účastnil se táborů Samechovských i Waldenských, nakonec se stal

                          členem Kmene Wahpeton Praha.

                          Po válce založil Kmen Dakota (Červený Kostelec, 1945), který jako náčelník

                          vedl až do zániku LČSW.

                          Sněm 2. 11. 1946 mu udělil nejvyšší vyznamenání Ligy čs. woodcrafterů

                          Řád bisona za osobní statečnost.