† 3. 3. 1960 Ing. Jan Böhm – Massa Bob

05.03.2020 09:56

woodcrafter; člen Obce Psohlavců – na řádném

                          sjezdu obce ve dnech 14. – 16. 5. 1921 v Příbrami byl zvolen členem

                          náčelnictva, za Předměstskou jednotu v Praze na mimořádném sjezdu obce

                          ve dnech 12. 2. 1922 v Umělecké Besedě v Praze spolu s M. Seifertem

                          vystoupil proti provolání J. Hořejšího tj. proti vstupu do Svazu Junáků;

                          od podzimu 1922 vedl Jednotu Tolstého v Michli a zároveň byl jednatelem

                          LLM. Od března 1923 člen redakční rady Vatry

                          Později žil v Belgii.