* 3. 5. 1918 Jan NIEBAUER – Wo

03.05.2013 09:25

   Woodcrafter; spisovatel a publicista; kniha Paní Jitřenka, 1943, obsáhlá studie Ernest Thompson Seton očima křesťana, 1946; U hasnoucího ohníčku, Sušický básník Miloš Seifert, Viliam Valovič; pro časopis Bizoní vítr 1993–1994 napsal seriál Postavy z dějin woodcrafterského hnutí u nás, dále v č. 2–93 Děti svobody; od roku 1955 kazatel Jednoty bratrské, v letech 1959–1972 byl redaktorem časopisu Jednota bratrská a Hesel Jednoty bratrské (1972–1973).