* 3. 5. 1918 P. Jan Niebauer – Wo

28.06.2018 12:46

woodcrafter, člen LČSW od roku 1931;

                         Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                         22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                         – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                         o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                         30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                         členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                         náčelnictvo. Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6.

                        1946.

                         Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti 44 členů.

                         Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena. Z voleb vzešlo nové

                         náčelnictvo, v němž J. Niebauer působil jako jednatel.

                         Z LČSW odešel 22. 3. 1947;

                         obsáhlá studie Ernest Thompson Seton očima křesťana (1946), studie

                         Sušický básník Miloš Seifert (1951), studie Miloš Seifert (1979),

                         monografie Viliam Valovič (1989), vzpomínková kniha U hasnoucího

                         ohníčku (Šrámizdat, Brno, 1991);

                         pro časopis LLM Bizoní vítr 1993 - 1994 napsal seriál Postavy z dějin 

                         woodcrafterského hnutí u nás, dále v č. 2-93 Děti svobody;

                         evangelický farář; spisovatel a publicista; křesťanské úvahy Paní Jitřenka

                         (1943), od roku 1955 kazatel Jednoty bratrské, v letech 1959 - 1972 byl

                         redaktorem časopisu Jednota bratrská a Hesel Jednoty bratrské (1972 –

                        1973);

                         /*Praha/